Świeża żywność

Konieczność utrzymania świeżości produktów spożywczych i wydłużenia okresu przydatności do spożycia sprawiła, że opracowaliśmy rozwiązania spełniające potrzeby klientów. Do czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, należą: wilgoć, światło, utlenianie, wydajność folii stosowanej w opakowaniu i jej właściwości w połączeniu z innym rodzajem opakowania, takim jak np. tacki na owoce.

Produkty