Polityka w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności

Firma Emsur nieustannie angażuje się w usprawnianie polityk w zakresie jakości. Priorytetem są przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

Bezpieczeństwo żywności

Polityka jakości jest wdrażana w sposób umożliwiający osiągnięcie następujących celów:

  • Aktywna i nieustanna realizacja czynności mających na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa.
  • Produkcja przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych wyrobów, spełniających obowiązujące przepisy prawa.
  • Podejmowanie przez naszych pracowników nieustających wysiłków na rzecz zrozumienia i spełnienia oczekiwań klientów w zakresie jakości.
  • Wszyscy nasi dostawcy są postrzegani jako partnerzy strategiczni, przyczyniający się do realizacji tej polityki.
  • Kadra kierownicza jest odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących tej polityki, jej wdrażanie i egzekwowanie jej realizacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kadra kierownicza Grupy EMSUR uznaje bezpieczeństwo osób oraz bezpieczeństwo urządzeń i instalacji jako niezaprzeczalny, stały i podstawowy priorytet.

Grupa EMSUR podejmuje się w tym zakresie następujących zobowiązań:

  • Nałożyć na wszystkich pracowników, w tym na zewnętrze podmioty współpracujące, odpowiedzialność za procesy zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia.
  • Kadra kierownicza dołoży wszelkich starań, aby wszystkie podmioty współpracujące podjęły się realizacji tego zobowiązania i aby stało się ono nieodłączną częścią ich pracy.

Certyfikaty jakości

Zakłady produkcyjne Emsur spełniają wszystkie obowiązujące przepisy prawa w zakresie zdrowia i higieny.


Dzięki ciągłemu doskonaleniu, które jest dla nas priorytetem, nasza polityka jakości oraz bezpieczeństwa jest wciąż rozwijana.